O J. KAPUSTOVI ml.

Stručne o Jaroslavovi Kapustovi ml.…

photo
Winner in Christ (Williamsburg, Virginia, USA)
photo2
Čakanie na nevesty (Williamsburg, Virginia, USA)
photo3
Bratři v triku (Grand Canyon, Arizona)

Náš brácho sa narodil 6.mája 1974 v Martine. V roku 1992 zmaturoval vo Vrútkach a následne si urobil dvojročné nadstavbové štúdium v Banskej Bystrici na Strednej Zdravotnej Škole v odbore rehabilitačný pracovník.

V roku 1994 začal študovať v Bratislave na Univerzite Komenského na fakulte telovýchovy a športu odbor trénerstvo so špecializáciou na zdravotne oslabených športovcov. Spolu s magisterským štúdiom, ktoré ukončil promóciami v roku 1999, paralelne študoval aj trénerstvo so zameraním na futbal, kde po skončení štúdia získal licenciu 1. triedy. Popri štúdiu sa aktívne začal venovať futbalovému trénerstvu súčasne v martinskom Fomate (vytvoreneou v základnej škole na Hurbanovej ulici) i martinskom mestskom futbalovom klube. V júni 2001 odišiel spolu so svojou priateľkou Jankou na trénerskú futbalovú stáž do USA, kde zostal do Septembra 2002. Najskôr pôsobil vo futbalovom kempe v štáte Chicago následne v štáte Virginia ako asistent hlavného univerzitného trénera Steva Shawa v Christopher Newport Univesrity v Newport News a neskôr aj ako súkromný tréner v meste Williamsburg so zameraním sa na žiakov základných škôl.

Tesne pred odchodom do USA spolu s Jankou osobne spoznal Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa a začal budovať Božie dielo v martinskom zbore Kresťanského spoločenstva Milost pod vedením pastora Adriána Šestáka. V USA, v meste Williamsburg štáte Virginia, 26. augusta 2001 na mieste zvanom Bridge of Lovers (Most zamilovaných) vstúpil do manželstva s Jankou (mimochodom v rovnakom čase a na rovnakom mieste vstupili do manželstva i brat Rado so svojou snubenkou).

V roku 2003 sa Jarkovi a Janke narodila dcéra Miška a v roku 2005 syn Jakubko. Popri trénovaní vo Fomate a aktivitám v zbore sa venoval aj vlastnému biznisu so športovým oblečením a doplnkami.

Na Slovensku ako hlavný tréner pôsobil na lavičke Fomat Martin, kde trénoval najvyššiu dorasteneckú 1.ligu, žiacke lligové súťaže a ako asistent pri mužoch v 3.lige. Jeho posledné trénerské pôsobenie bolo v Tatrane Turany, kde trénoval 4.ligu mužov.

Celá jeho rodina bola aktívna v Martinskom kresťanskom spoločenstve Milosť.

V auguste 2005 sa dozvedel diagnózu zákernej choroby, s ktorou aktívne bojoval až do januára 2007, kedy zmierený s Bohom a v kruhu svojich najbližších odišiel do večnosti.

Istotne nepoznáme odpovede na všetky otázky, ktoré by človek chcel mať v takýchto momentoch, ale jedným sme si istí, že jedného dňa nás Jarko v nebeskom kráľovstve privíta s otvorenou náručou… a na tento okamih sa veľmi tešíme.

Pripomenutie si športu, ktorý náš brat miloval a v meste kde pôsobil a budovanie medziľudských vzťahov – to sú hlavné dôvody, prečo Memoriál Jaroslava Kapustu ml. vlastne vznikol.