Úvod

XII ročník bude 29.6.2019 na prírodnej tráve

Sme radi, že aj tento rok sa stretneme na futbalovom turnaji. Minulý ročník bol v znamení veľkých zmien. Mali sme nového majstra, putovný pohár prvý krát putoval do Trnavy. Medzi tú najväčšiu zmenu určite patril prechod z haly na prírodnú trávu. Niektorí túto zmenu privítali s nadšením, iní mali zasa s prechodom na trávu trochu problém. Ale celkovým hodnotením by sa dalo povedať, že futbal proste patrí na trávnik. Ale pre priaznivcov telocvične máme dobré správy, lebo je veľmi pravdepodobné, že ďalší ročník v roku 2020 sa uskutoční hneď začiatkom roka v januári v telocvični.

Veríme, že aj tohto roku nás poctíte svojou návštevou. Všetko podstatné sa vlastne udeje na ihrisku.

 

 


 

Poradie XI.ročníka

1. Trnava 5. Mladež Východ
2. Banská Bystrica 6. Bratislava 
3. Maranata 7. Praha
4. Martin 8. Žilina