Registrácia

Registrácia:

Názov mužstva (povinné)

Počet hráčov (povinné)

Počet obedov (povinné)

Meno zodpovednej osoby (povinné)

Telefón zodpovednej osoby (povinné)

E-mail zodpovednej osoby (povinné)

Váš email (povinné)

Ubytovanie (povinné)

ánonie

Poznámka

Súhlasím so zaplatením nenávratnej zálohy 50eur na číslo účtu 5039341868/0900. Inak nebude moje mužstvo zaregistrované.
Súhlasím s vyplnením súpisky mužstva a podpisom pastora alebo vedúceho misijnej skupiny.